Ekstraordinær generalforsamling 2022


Søhus Antenneforening

5270 Odense N

 

 

 

 

 

Ekstraordinær generalforsamling i

Søhus Antenneforening

den 22. september 2022, kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted: Steen Hansens kontor, Æbleparken

Tom deltager fra Stofa.

 

Fremmødt: 5, heraf 4 fra bestyrelsen.

 

 

Dagsorden:

                           Valg af bestyrelse, herunder:

  • Bestyrelsesmedlem
  • Eventuelt

 

 

Ad 1:                 Valg af bestyrelsesmedlem:

                         Jørn Nikolajsen, Anderupvænget 7 blev enstemmigt valgt.

                          Tlf.: 20 32 32 40

                           Mail: jn.nikolajsen@gmail.com

 

Ad 2:                 Valg af suppleant:

                         Ingen.

 

Ad. 3:               Tom, Stofa, orienterede om igangværende tiltag i Stofa, herunder, at pakkepriserne holdes i ro i 2023, da bestyrelsen                          i Stofa har skønnet, at tiden ikke er inde til prisforhøjelser af nogen grad.

 

                      Tom oplyste i øvrigt, at årsmødet i Århus var en skuffelse, da kun 100 medlemmer var fremmødt. (man havde regnet                               med ca. 400). Der er derfor afsat ekstra ressourcer til Julearrangementet i år.

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 11.15.

 

 

 

Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antenneforening


 

 

 

 

Konstituering

 

 

Konstituering som følger:


Formand:                            Steen Hansen

Næstformand:                    Christian Svendsen (inkl. Webmaster)

Kasserer:                             Jørn Nikolajsen

Sekretær:                            Erik Rosenløv Laursen

Bestyrelsesmedlem:           Elisabeth Kjemtrup (indtil andet aftales if. med fraflytning).

 

Der var enighed om den nye konstituering.

Elisabeth og Jørn taler sammen vedr. overdragelse af kassereropgaver m.m.

 

Erik Rosenløv Laursen

Sekretær

Søhus Antenneforening