Foreningen

Din TV og Internet leverandør

Søhus Antenneforening

 

Generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden den 1. April og varsles senest 21 dage før på hjemmesiden og i en lokal avis (i reglen lokalavisen Nordvest). Det vil i normalt blive afholdt på Restaurant Næsbyhoved Skoven (Kanalvej 52, 5000 Odense C) en hverdagsaften.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag (fra bestyrelsen og medlemmer til afstemning)
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af suppleanter
  7. Eventuelt (en typisk spørgerunde, ingen afstemning)

 

 

Indsendte forslag

 

Ønsker et medlem at fremsætte forslag til dagsorden, skal forslaget fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Referater

 

Referater fra bestyrelsesmøderne er ikke offentligt tilgængelige, modsat referater fra general forsamlingerne.

 

Vores sekretær sørger for at lave referater. Når disse er godkendt af bestyrelsen, da vil de blive indsat som dokumenter i denne oversigt.

Vedtægter

Bestyrelsen

 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Foreningen tegnes ud af til af formanden, hvorved foreningens officielle adresse også er formandens. Den aktuelle bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

Formand

Steen Hansen

Cortlandvænget 5

 

 

Næstformand

Bjarne Søndergård

Anderupvænget 39

 

 

Kasserer

Elisabeth Kjemtrup

Tingskiftet 49

 

 

Sekretær

Erik Rosenløv Laursen

Anderupvænget 43

 

 

Bestyrelsesmedlem

Christian Svendsen

Nonnetittevænget 9

 

 

1. Suppleant

Tommy Damsbølle

Nonnetittevænget 14

 

 

2. Suppleant

p.t. vakant

 

Dækningsområde

 

Foreningen tilbyder TV, internet m.m. på et kabelnet, der dækker Søhus i 5270 Odense N. Se den efterfølgende tabel for de præcise gader som dækkes. Det er dog ikke nogen garanti for, at de enkelte husstande også er tilsluttet. Men i givet fald, vil der i reglen være mulighed for det.

 

Allingtonvænget

Ananasvænget

Anderuplunden

Anderupløkken

Anderupvænget

Bodil Nergård Vænget

Bolkenvænget

Charles Roos Vænget

Cortlandvænget

Enrumvej

Filippavænget

Gartnerlunden

Groløkkevænget

Gråstenvænget

Henovej

Hermandsvænget

Ingrid Marie Vænget

James Greve Vænget

Johannes Rosendals Parken

Jonathanvænget

Klusetvej

Laxtonvænget

Lobovænget

Melbavænget

Miovænget

Nonnetittevænget

Pederstrupvænget

Pomosavej

Ribstonvænget

Rosenholmvænget

Rullekrovej

Slettensvej 56-190

Sønderskovvænget

Tingskiftet

Tønnesvej

Æbleparken

Kontakt foreningen på

tlf. 20 15 98 50 eller anvend kontakt formular på kontakt os siden.

Ved køb af produkter eller support på disse, kan Stofa kontaktes på tlf. 88 30 30 30 Mellem 08.00 og 17.00

Se yderligere kontakt mulighed på  kontakt os siden.