Medielicens

Medielicens

 

Alle over 18 med et licenspligtigt apparat (tv eller smartphone, computer, tablet med internet forbindelse eller tv-tuner) er licenspligtige. Det er således brugeren af apparatet fremfor ejeren (såfremt der er forskel) som er licenspligtig. Dette gælder uanset om apparatet er ejet, lejet, lånt eller opstillet på prøve. Bemærk, at Radiolicensen er afskaffet.

 

Licenspligten gælder uanset hvordan et givent apparat anvendes. Et dårligt signal eller streaming problemer er også urelevante. Er det med apparatet muligt at modtage og gengive et billedsignal, så er man licenspligtig.

Licensen er i 2018 på 2.527,00 kr. pr. år. Den opkræves normalt halvårligt, men kan også omlægges til månedlige betalinger, da opkræves der yderligere gebyrer og betalingen skal foregå via betalingservice.

 

Licensmidlerne blev i 2014 fordelt således: 84% til DR, 12% til de regionale TV2 kanaler, 2% til Radio24Syv og 1,2% til lokal radio/tv samt mindre beløb til bl.a. dansk filmproduktion, filmskoler osv.

 

Medielicensen går altså primært til DR, hvor det skal resultere i reklamefri "dansk TV". Det ligner derfor en "DR programpakke", men jvf. DR Licens er det ikke korrekt, det er en "hardware" afgift. Det er lidt som CD/DVD afgiften på blanke medier. Man kan sige, at staten sponsorerer DR. Om du så ser DR kanaler eller ej, det er ligegyldigt.

TV udbyderne er faktisk kun forpligtet til at udsende DR1Syn, Folketinget og FYN+ (resten af DR kanalerne er valgfrie). Vi har i foreningen valgt at medtage alle DR kanaler i grundpakken.

 

Man skal tilmelde sig til DR Licens inden 14 dage efter opstillingen af et licenspligtig apparat. DR Licens vil ligeledes stå for opkrævningen. Evt. restancer vil blive overdraget til Skat. Ved flytning vil en adr.ændring i folkeregisteret automatisk give DR Licens besked om den nye adr. Læs mere på www.dr.dk

 

Licensen dækker samlever (ægtefælle, kæreste) samt børn på adressen. Man er ikke dækket af bofælle, venner, søskende, bedsteforældre eller udlejers licens.

 

Pensionister med en personlig tillægsprocent på 100 kan ansøge om nedsat licens. Tillægsprocenten beregnes af Udbetaling Danmark og fremgår af pensionsmeddelelsen. Se mere på www.borger.dk

 

Blinde og stærkt svagtseende (som bor alene eller sammen med ligestillede) kan ansøge om fritagelse for medielicens. De skal henvende dig til Dansk Blindesamfund.

 

Tillægsnoter

 

1) Jvf. "paragrafferne", så defineres "internetadgang" åbenbart ikke som en privat internetforbindelse (fast eller mobilt), men at det er muligt at opnå internetforbindelse, hvilket f.eks. kan ske via et offentligt WIFI net. Jeg har f.eks. læst et svar fra DR om en studerende, der var licenspligtig, da han jo kunne komme på nettet via skolen med hans mobile enhed.

 

2) Jvf. "paragrafferne", så gælder licensen for "billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden". Vedr. streamede DR programmer, så bliver de først udsendt, når man anmoder om det, dvs. at man starter en live streaming eller vælger noget fra arkivet. Så hvis man ikke gør det, så er man heller ikke licenspligtig, men sådan ser DR ikke på det. De siger, at uanset om det er udsendt eller ej, så skal du betale licens.