Stikledning

Stikledning


Såfremt du ikke er tilsluttet kabelnettet så skal der først installeres en stikledning hos dig. Det kan også være, at du ønsker udskiftning af den eksisterende stikledning, da den måske giver problemer.


Max længde fra fordelingsstander (typisk i skel) til din bolig er 30 meter. Stofa leverer stikledning, dækbånd og antenne-stikdåse, samt foretager indboring i mur og montage af delene. Stofa afgør placeringen af antenne-stikdåsen ud fra tekniske og økonomiske betragtninger.


Nedgravning af stikledning og reparationer som f.eks. malearbejde foretages ikke af Stofa. Det er et gør-det-selv projekt eller der skal købes ydelser udefra. Arbejdet udføres efter installationen, da Stofa som sagt afgør hvor stikledningen skal placeres.


Stofa foreslår følgende for nedgravningen. Stikledning placeres i mindst 45 cm dybde, hvorefter der fyldes 20 cm stenfri jord eller sand ovenpå. Herefter dækbånd. Til sidst fyldes op med jord, der stampes tilpas fast for at undgå sætninger.